Wielkanoc 2020

Zgódź się, aby Zmartwychwstały Jezus wszedł w Twoje życie,
przyjmij Go jako przyjaciela, z ufnością: On jest życiem !

(Papież Franciszek)

Kochani Przyjaciele Misji Dworcowej!

Zmartwychwstanie Chrystusa Pana to najważniejsze wydarzenie dla każdego z nas. Na nim opiera się nasza wiara i nadzieja. To za nasze grzechy Jezus umarł i zmartwychwstał. Prawdę tę, ukazującą potęgę miłości Boga do człowieka, uświadamiamy sobie na nowo podczas przeżywania świąt paschalnych. Niech tegoroczne święta obchodzone w wyjątkowych okolicznościach, przeżywane w waszych sercach będą pełne wiary, zaufania i wzajemnej miłości.

Niech Chrystus, który został ofiarowany jako niewinny Baranek, staje się dla nas pokarmem na życie wieczne. Jego światło niech oświeca drogę prowadzącą nas do Niego. On sam niech będzie źródłem siły codzienności.

Życzymy, aby Zmartwychwstały Pan dodawał Wam, odwagi do dzielenia się Dobrą Nowiną i bycia jasnym świadectwem dla wszystkich, których spotykamy na drodze życia.

Z wdzięcznością i pozdrowieniami Siostry
z  wszystkimi mieszkańcami naszego domu