Miejsca pomocowe na terenie miasta Wrocławia – tam można znaleźć dach nad głową.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Bpa B. Bogedaina 5
tel. 71 336 70 07

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn 
ul. Małachowskiego 15
tel. 71 717 34 25

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Rydygiera 43a
tel. 71 796 40 85

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
ul. Strzegomska 9
tel. 71 355 44 66

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet 

ul. Strzegomska 9
53-611 Wrocław
tel. 071 355 44 66

Stowarzyszenie “Pierwszy Krok”

Ośrodek Interwencji Czasowej dla Bezdomnych
  
ul. Jedności Narodowej 187 A
tel. 071 342 00 68

Nadzieja Stowarzyszenie Osób Bezdomnych

Dom dla samotnych kobiet z dziećmi, rodzin
ul. Pieszycka 32 
tel. 71 392 59 12

ul. Pieszycka 32

Stowarzyszenie Pomocy „LUDZIE LUDZIOM”

Dom Socjalny dla Mężczyzn 

ul. Reymonta 10
50-225 Wrocław
tel. 071 329 08 06

Stowarzyszenie “PLUS – MINUS“

Dom Socjalny dla Osób Bezdomnych Zakażonych  Wirusem HIV

ul. Reymonta 8
50-225 Wrocław
tel. 071 329 08 96
tel. 071 329 10 39

Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
ul. Bora Komorowskiego 31 tel. 71 736 06 82 / 884 084 820
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Gliniana 28/30 tel. 71 352 94 03 / 792 022 322
Schronisko dla bezdomnych kobiet
ul. Gliniana 28/30 tel. 71 367 14 15