Historia Stowarzyszenia

Wiek XIX to czas „wędrówki ludów” z wiosek do miast w poszukiwaniu pracy. Wiele dziewcząt przyjeżdżało wtedy do Wrocławia na służbę do bogatych rodzin. Przybywając do dużego miasta nie były świadome grożących im niebezpieczeństw. Opuszczały rodzinne strony dobrze wychowane i niewinne, ale po przyjeździe do Wrocławia na służbę często schodziły na złą drogę, a nawet dopuszczały się kradzieży i trafiały do więzienia. Niejednokrotnie ich praca w bogatych domach kończyła się pozbawieniem ich godności dziewczęcej. Trzeba więc było zorganizować jakąś instytucję lub zakład, w którym dziewczęta mogłyby się schronić na czas poszukiwania pracy, a odpowiednio kierowane – nie ulegać złym wpływom.

Tej misji podjął się ks.Jan Schneider.

W roku 1895 z inicjatywy „Katolickiej Misji Dworcowej” i na bazie charyzmatu ks. Jana Schneidera przy ul. Dworcowej 27 we Wrocławiu powstała placówka „Misji Dworcowej”. W pracy nad ochroną podróżujących dziewcząt siostry były wspierane przez członków „Katolickiej Misji Dworcowej”. Z domu korzystała duża ilość osób. Patronem placówki została Święta Gertruda patronka szukających schronienia.

Od 1919 roku przyłączono do placówki dom przy ul. Dworcowej 25 i już pracowało tu 12 sióstr. Doszła także opieka nad starcami, skierowanymi do sióstr przez zarząd miasta. Druga wojna światowa przysporzyła siostrom niemało nowej pracy z uwagi na położenie domu w okolicy dworca.

Działalność rozpoczęta przez ks. Jana jest nadal ogromnie potrzebna. Żyjemy przecież w okresie szybkiego rozwoju cywilizacji i techniki. W takich warunkach młodzież żeńska jest często rozbita wewnętrznie, unika pracy nad sobą, ucieka w złudny świat narkotyków i przelotnych związków pozamałżeńskich. Często też jest rozczarowana fałszem i obłudą starszych, często czuje się osamotniona. Dlatego Ojciec święty Jan Paweł II zachęca, aby młodzież nie bała się otworzyć swych serc Chrystusowi i Maryi.

W dniu 14 października 2004 roku założono Stowarzyszenie „Misja Dworcowa” im. ks. Jana Schneidera.