Ks. Jan Schneider urodził się 11 stycznia 1824 roku w Mieszkowicach koło Prudnika. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Rudziczce, gdzie swoimi zdolnościami i pilnością zwrócił na siebie uwagę nauczyciela i proboszcza. Był też gorliwym ministrantem i z wielkim szacunkiem odnosił się do kapłanów. W jego sercu już wówczas tliła się iskra powołania kapłańskiego. Powoli odczytywał zamiary Boga względem siebie.
Ksiądz proboszcz Antoni Herman postanowił pomóc chłopcu w realizacji jego powołania i tak 13-letni Janek dostał się do gimnazjum w Nysie. Gimnazjum to odziedziczyło tradycje metod wychowawczych ośrodka szkoleniowego, prowadzonego przez jezuitów.

W 1848 roku Jan Schneider znalazł się w alumnacie, gdzie z wielką gorliwością przygotowywał się do święceń kapłańskich. Otrzymał je 1 lipca 1849 roku. Już następnego dnia odprawił swoją pierwszą mszę św. Było to w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Ks. Jan Schneider najpierw był wikarym w Wiązowie, gdzie znajdowała się fabryka cygar, w której zatrudniano dziewczęta. Widział, że młode pracownice narażone są na moralne zepsucie. Ks. Jan otaczając je szczególną troską i opieką, nauczał prawd wiary i poszanowania dziewczęcej godności.

Po dwóch latach pracy duszpasterskiej w Wiązowie został przeniesiony do Wrocławia, gdzie najpierw był wikarym przy kościele Najświętszej Maryi Panny na Piasku, a następnie proboszczem parafii Św. Macieja.

We Wrocławiu założył Fundację Najświętszej Maryi Panny dla dziewcząt służących i Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej. Jako kapłan odznaczał się wielką pobożnością. Otaczał opieką duszpasterską ludzi chorych i kalekich. Nie szczędził także swoich sił troszcząc się o parafię, Zakład Najświętszej Maryi Panny i nowe Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej.

Zmarł 7 grudnia 1876 roku, w wieku 52 lat, w wigilię święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

6 maja 2001 roku został otwarty proces beatyfikacyjny księdza Jana Schneidera.