Stowarzyszenie „Misja Dworcowa” im. ks. Jana Schneidera ul. Kard. B. Kominka 3/5 50-329 Wrocław tel. 508 168 979, 512 385 949 tel./fax 71 321 05 50

    Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, adres email były przetwarzane przez STOWARZYSZENIE „MISJA DWORCOWA” im. ks. Jana Schneidera ul. Kard. B. Kominka 3/5 we Wrocławiu w celu kontaktu ze mną.  Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może wiązać się z z brakiem możliwości kontaktu. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez przesłanie rezygnacji na adres  emailowy misja.dworcowa@wp.pl