Stowarzyszenie „Misja Dworcowa” poprzez działanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego od początku działalności udziela pomocy osobom ofiarom przemocy domowej oraz osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

W ramach działalności realizujemy  zadanie publiczne pod tytułem – POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM
PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ – Kulawe Anioł  współfinasowane ze środków Gminy Wrocław

Pomoc polega na udzielaniu doraźnych porad dotyczących wychodzenia z kryzysu życiowego, wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego przez: pedagoga prowadzącego konsultacje pierwszego kontaktu, pedagoga prowadzącego poradnictwo i wsparcie, pedagoga prowadzącego poradnictwo i wsparcie dla rodzin, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, pedagoga prowadzącego psychoedukację z zakresu przemocy.

Adres- ul. Pomorska 16b, Wrocław.

Wszystkie konsultacje są udzielane bezpłatnie.

W związku z rozprzestrzenianiem koronowirusa  pracownicy przeprowadzą swoje obowiązki zdalnie/ online/ za pomocą środków porozumiewania się na odległość

Zapisy na konsultacje, pierwsza rozmowa informacyjna

W każdy wtorek, czwartek miesiąca w godzinach 13.00-14.00, każda środa miesiąca w godzinach 16.00-17.00 oraz każdy piątek w godzinach 8.00-9.00 w miesiącu:
–  styczniu  oprócz dnia 1, 6;
–  lutym;
–  marcu;
–  kwietniu oprócz dnia 1,2,6;
–  maju;
–  czerwcu -oprócz dnia 3,4;
–  październiku;
–  listopadzie oprócz dnia 11,12 ;
–  grudniu oprócz dnia 23,24,28,29,30,31.

Zapisy na konsultacje i wszelkie informacje  pod numerem telefonu 508168979, aplikacje Whatsapp, Messenger – Misja Dworcowa, Email- misja.dworcowa@wp.pl

Pedagog

W każdy wtorek, czwartek w godzinach 14.00 – 19.00 oraz każda środa w godzinach 11.00- 16.00 w miesiącach:

– styczniu  oprócz dnia 6;
– lutym;
– marcu;
– maju.

W każdy wtorek, czwartek w godzinach 14.00 – 18.00 oraz każda środa w godzinach 12.00- 16.00 w miesiącach:
– kwietniu  oprócz dnia 1,6;
– czerwcu oprócz dnia 3;
– październiku;
– listopadzie  oprócz dnia 11;
– grudzień  oprócz dnia 23,28,29,30.

Psychoedukacja W każdy wtorek w godzinach 9.00-13.00 w miesiącach:
– stycznia;
– lutym;
– marca;
– kwietnia oprócz 6 dnia miesiąca;
– maja;
– października;
– listopada;
– grudnia oprócz 28 dnia miesiąca.

Psycholog  

Styczeń  – trzecia sobota w godzinach 13.30 -19.00, trzeci poniedziałek w godzinach 9.00- 12.00, trzeci czwartek  i czwarty poniedziałek  w
godzinach 9.00- 13.00, piata sobota w godzinach 9.00-14.30;
Luty – drugi i czwarty poniedziałek  oraz trzeci czwartek  w
godzinach 9.00- 13.00, druga sobota  w godzinach 13.30 -19.00 i czwarta sobota w godzinach 9.00-14.30;
Marzec– drugi i czwarty poniedziałek  oraz trzeci czwartek  w godzinach 9.00- 13.00, druga sobota w godzinach 13.30 -19.00 i czwarta sobota w godzinach 9.00-14.30;
Kwiecień– druga sobota  w godzinach 13.30 -19.00 i czwarta sobota
w godzinach 9.00- 14.30, trzeci poniedziałek  w godzinach 9.00-13.00;
Maj– trzecia sobota  w godzinach 13.30-19.00 i piąta sobota  w
godzinach 9.00-14.30, drugi poniedziałek  w godzinach 9.00-13.00;
Czerwiec–  druga sobota  w godzinach 13.30 -19.00 i czwarta sobota
miesiąca w godzinach 9.00-14.30, pierwszy poniedziałek  w godzinach 9.00-13.00;
Lipiec – pierwsza i druga sobota w godzinach 9.00-14.30 ;
Wrzesień –  druga sobota  w godzinach 13.30- 19.00 i czwarta sobota
w godzinach 9.00-14.30, trzeci poniedziałek  w godzinach 9.00-13.00;
Październik – druga sobota  w godzinach 13.30- 19.00 i czwarta sobota
w godzinach 9.00- 14.30, pierwszy poniedziałek  w godzinach 9.00-13.00;
Listopad–  pierwsza sobota  w godzinach 13.30- 19.00 i trzecia sobota  w godzinach 9.00-14.30, trzeci poniedziałek  w godzinach 9.00-13.00;
Grudzień–  pierwsza sobota  w godzinach 13.30- 19.00 i druga sobota
w godzinach 9.00-14.30.

UWAGA Konsultacje pedagoga pracującego z rodziną.

Od kwietnia!