Wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Stowarzyszenie „Misja Dworcowa” im. ks. Jana Schneidera w okresie od  1.07.2023 do 29.12.2023 zrealizowało projekt pn. Termomodernizacja domu dla kobiet z dziećmi na ul. Pomorskiej 16b.

W ramach umowy numer 1044/D/OA/WR/2023 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu i ścian w gruncie.

Wartość całego projektu to 317 042,13 zł w tym 159 140,00 zł dofinansowania otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Dofinansowano  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

https://wfosigw.wroclaw.pl/