Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na konsultacje w ramach zadania publicznego POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Wszystkie szczegóły w zakładce: Jak pomagamy? / Punkt Konsultacjo – Informacyjny