Rachunek zysków i strat https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/11834?reporttypeId=34

Bilans https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/11834?reporttypeId=33

Sprawozdanie merytoryczne https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/2961?reporttypeId=37

Informacja dodatkowa https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/11835?reporttypeId=35

Wprowadzenie do sprawozdania fiansowego https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/11834?reporttypeId=32