Stowarzyszenie „Misja Dworcowa” poprzez działanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego od początku działalności udziela pomocy osobom ofiarom przemocy domowej oraz osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

W ramach działalności realizujemy  zadanie publiczne pod tytułem – Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej –  Anioły współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

Pomoc polega na udzielaniu doraźnych porad dotyczących wychodzenia z kryzysu życiowego, wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego przez: pedagoga prowadzącego konsultacje pierwszego kontaktu, pedagoga prowadzącego poradnictwo i wsparcie, pedagoga prowadzącego poradnictwo i wsparcie dla rodzin, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, pedagoga prowadzącego psychoedukację z zakresu przemocy.

Adres- ul. Pomorska 16b, Wrocław.

Wszystkie konsultacje są udzielane bezpłatnie.

OKRES WAKACYJNY

Od dnia 15.07 do dnia 17.09 PRZERWA w konsultacjach udzielanych przez pedagoga prowadzącego konsultacje pierwszego kontaktu, pedagoga prowadzącego poradnictwo i wsparcie, pedagoga prowadzącego poradnictwo i wsparcie dla rodzin, pedagoga prowadzącego psychoedukację z zakresu przemocy.

PRZERWA w konsultacjach udzielanych przez Psychologa od dnia 15.07  do dnia 23.08. Najbliższe konsultacje 24 i 31 sierpnia w godzinach 8.30-14.00.

Rejestracja telefoniczna 508 168 979 lub 71 321 05 50

logotyp_podstawowy_płaski_pl (1)
www.wroclaw.pl