Stowarzyszenie „Misja Dworcowa” poprzez działanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego od początku działalności udziela pomocy osobom ofiarom przemocy domowej oraz osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Pomoc polega na udzielaniu doraźnych porad dotyczących wychodzenia z kryzysu życiowego, wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego.

W ramach działalności realizuje zadanie publiczne pod tytułem  pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej – Kulawe Anioły współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.